Kurz je určený pre študentov pripravujúcich sa na maturitnú skúšku z Informatiky.