Obsahom kurzu s názvom "Počítačová grafika" sú pojmy a témy: digitalizácia grafického súboru, rastrová a vektorová grafika, kódovanie farieb v počítači, grafické formáty, aplikácie na spracovanie grafickej informácie a ďalšie.

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre kreslenie vo vektorovom grafickom editore Inkscape.