Obsahom kurzu s názvom "Tvorba www stránok (HTML+CSS)" sú pojmy a témy: jazyk HTML určený pre tvorbu HTML dokumentu (www stránky), jazyk CSS určený pre úpravu dizajnu HTML dokumentu (www stránky), umiestňovanie stránky na Internet, ohľad pri tvorení HTML a CSS dokumentu bude prispôsobený najmodernejším trendom daných technológií (HTML5,  CSS3 a jQuery). 

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre samostatnú tvorbu vlastnej www stránky.