Obsahom kurzu s názvom "Počítačové siete a internet" sú pojmy a témy: počítačová sieť, rozdelenie počítačových sietí, sieťové prvky, protokol TCP/IP (IP adresa, MAC adresa, maska podsiete, brána do Internetu) a jeho konfigurácia, príkazy určené pre diagnostikovanie funkčnosti PC siete (ipconfig, ping, tracert) a mnohé ďalšie vedomosti. 

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre vytvorenie PC siete veľkosti LAN.