Obsahom kurzu s názvom "Informácie okolo nás - Úvod do štúdia informatiky" sú pojmy: Informatika, údaj, informácia, množstvo informácie, jednotky informácie, Číselné sústavy, prevody čísel 2 -> 10, 10 -> 2, Písmo – forma kódovania, Reprezentácia údajov v počítači, tabuľka ASCII, kódovanie Unicode. Šifry. Základné metódy šifrovania. Praktické úlohy na šifrovanie.