Obsahom kurzu s názvom "Digitalizácia zvukovej informácie" sú pojmy a témy: digitalizácia zvukového súboru, parametre potrebné pre kódovanie zvuku v počítači, zvukové formáty, aplikácie na spracovanie zvukovej informácie a ďalšie.

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre úpravu zvukového súboru v programe Audacity.