Podstatou kurzov nie je iba oboznámenie sa so všetkými nástrojmi a funkciami Tabuľkového kalkulátora a Textového editora OpenOffice, resp. MS Office, ale najmä ich dôkladné porozumenie študentmi a schopnosť samostatne ich používať v praxi.

Textový editor: automatický obsah, hromadná korešpondencia, štýly, šablóny, sekcie dokumentu, typografické zásady a ďalšie

Tabuľkový kalkulátor: formát bunky, absolútne a relatívne adresovanie, vzorce a funkcie, podmienené formátovanie, tvorba grafov, databázové nástroje a ďalšie